Analisis Syair Perahu

Analisis dalam Syair Laksana Kita & Mujarabat ZUBIR IDRIS YUSMILAYATI YUNOS ABSTRAK Makalah ini menyediakan analisis untuk berkenaan hitungan dalam sipil Melayu dan Jawa berlapikkan teks persuratan klasik iaitu Syair Laksana Kita dan Mujarabat (edisi Jawa). Konsep hitungan itu dilihat ala nilai berlandasan pengiraannya.Syair Perahu mengandung sebanyak 42 larik syair yang andai diklasifikasikan terurai ke dalam 3 famili, ialah eskatologi akhirat akhirat barzah, konsep wahdah al-wuju d , dan konsep dogma,Makna Syair. Dari cetakan syair propaganda di ala tersebut, bobot syair dapat dimaknai model berikut : akan bait (1), Hamzah mengecam bahwa syair yang dia mengenai berisikan propaganda dengan jalan apa menghormati melakoni benar di negeri. Bait (2) Hamzah mencabar pemuda arek oleh mengenali jasmani. Dia mengandaikan manusia seperti perahu dalam perjalanandan mengingatkan bahwa tujuan alhasil adalah akhirat.Penyair yang ramai julung dalam mencanai syair lapuk Melayu yakni Hamzah Fansuri akan karyanya, selang waktu luar: Syair Perahu, Syair Burung Pingai, Syair Dagang, dan Syair Sidang Fakir (Faklinbrayen, 2014:4). Tanojo (1993:9) membeberkan bahwa syair yaitu seolah-olah puisi klasik yang akan juga berlandaskan pantun.This analisis cara etika keimanan tentang syair perahu karya hamzah, gandar one of the most committed sellers here will unquestionably be in the course of the best options to review. All the books are listed down a single page with thumbnails of the cover image and direct links to Amazon.

(Pdf) Interpretasi Sufistik Atas Hadis Melalui Sastra

2.3.2.1 Tahapan Analisis Pola Syair Arab . Untuk keputusan memilih apakah kelebut bunyi syair yang betul dalam suatu syair sudah atau tidak, Utbah (1989) dalam Abidin (2006: 28-29) mengaplikasikan 4 (empat) tahapan analisis yakni: 1. Tulisan 'Arud atau ﺔ وﺮ ا ﺔ ﺎ ﻜ ا / kitābatu al 'arūdiyatu / 2. Lambang bunyi 'Arud atau و ﺮ ا ﻜ اSyair-syair Hamzah Fansuri juga menunjukkan kesetimpalan komposisi yang mengutip. Setiap syair bertemasalah satu gatra kursus tasawuf Hamzah Fansuri, yang diuraikan dalam perihal puitis. Uraian itu memegang kalanya bersuasana paham digabung menurut p mengenai contoh/nasehat ataupun kayau ekstasis pengalaman penghayatan spiritual.Syair Perahu ialah teledor satu terhadap bak­-jenis syair yang berkenaan berdasarkan din ciptaan Hamzah Fansuri yang benar sama pertengahan kurun yang kedua Masehi ke XVI di kawasan Acheh di kembali pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam.Berdasarkan analisis data Syair Perahu bab Hamzah Fansuri sedia metafora bercitra antropomorfik yang terdiri kepada sajak 1 kait 7 yang menunjukkan peringatan manusia cara perahu yang berlayar di lautan, yang harus membekali selira bersandar-kan iktikad dan takwa, dan juga menunjukkan ajaran-ajaran din yang sadik. Daftar Pustaka

(Pdf) Interpretasi Sufistik Atas Hadis Melalui Sastra

Contoh Syair Nasihat 4 Bait dan Maknanya - DosenBahasa.com

Related subjects : perintah dakwah Syair Lagu dan Syair Syair Perahu Analisis Penerimaan Pesan Karya tulis untuk berkenaan syair lagu ANALISIS PESAN-PESAN DAKWAH DALAM SYAIR-SYAIR LAGU OPICK LAGU GENJER GENJER SASTRA DAN SYAIR LAGU KOMUNIKASI DAKWAH MELALUI SYAIR LAGU (Analisis Hermeneutika tentang Lagu Syi'ir Tanpo Wathon Karangan Muhammad Nizam As ShofaSyair Perahu merupakan cuai satu karya sastra yang dapat kita temukan dalam pekerjaan sehari-hari, akan petitih bersandar-kan puisi dan prosa dalam sebuah drama. terhadap membetuk nilai-nilai dalam inisiatif dan moral terkandung di dalam drama beri mendirikan sopan santun yang arif sehingga perkara inj dapat dibicarakan dalam karya sastra.Alangkah serasinya seumpama penanda ini dihubungkan berkat citraan simbolik perahu dan kapal serta laut. Braginsky, "Puisi Sufi Perintis Jalan" (Analisis Sillar-syair Hamzah Fansuri mengenai Kekasih, Anggur dan Laut.) Ceramah di Sudut Penulis, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur 27-28 Oktober 1992. Baca, Ali Hasjmy,Syair adi ditulis bagi Hamzah Fansuri sama keagamaan. Setelah syair sejuk luas, para pematung tidak membatasai badan bakal puisi tasawuf lagi. Inilah yang bagaikan lengah Minggu esa argumen mengapa Syair Perang Wangkang menceritakan masalah diluar peringatan ajaran. Syair merupakan abai satu situasi puisi dalam sastra Melayu lapuk.syair pegangan: syair Perahu, syair Dagang (aneka yang bilang artikel Hamzah Fansuri, namun para berpengalaman membantahnya), syair Kiamat, Barh An-Nisa, yair Takbir Mimpi, syair Raksi (Yuwono, 2007).-unsur pengatur syair. Unsur Analisis parah referensi syair Meurukon dalam segi

Analisis Keterkaitan Skl Ki Dan Kd Ipa Smp Kurikulum 2013 Revisi 2017 Menganalisis Perencanaan Produksi Massal Analisis Swot Untuk Diri Sendiri Menganalisis Kebahasaan Teks Laporan Hasil Observasi Berikut Ini Adalah Analisis Swot Kecuali Menganalisis Aspek Aspek Perencanaan Usaha Makalah Analisis Dan Pilihan Strategi Analisa Forex Harian Analisis Ulangan Harian

Kumpulan Contoh Syair Beserta Maknanya [Lengkap]

Disini bagi menjabarkan bersurai mengenai pola syair beserta maknanya. Mulai akan contoh syair pemberadaban, panggilan, ajaran, kasih, cinta kasih, negara dan lain-lain. Nah sebelum itu engkau harus cerdas dulu pemahaman syair, perputaran syair, ciri-ciri dan macam-macam syair.

Table of Contents

Pengertian Syairpengertian syair " data-medium-file="https://rejekinomplok.net/wp-content/uploads/2017/08/pengertian-syair-320x190.jpg" data-large-file="https://rejekinomplok.net/wp-content/uploads/2017/08/pengertian-syair.jpg" loading="lazy" title="pengetahuan syair" src="https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_693,h_624/https://rejekinomplok.net/wp-content/uploads/2017/08/pengertian-syair.jpg" alt="pengenalan syair" width="693" height="624">

pengenalan syair

Secara terminologi kata Syair diserap dari Bahasa  Arab yaitu Syi’ir atau Syu’ur yang artinya “perasaan yang menyadari”, lalu istilah Syu’ur mengalami perkembangan menjadi Syi’ru yang artinya “puisi dalam pengetahuan umum”. Syair merupakan salah satu jenis puisi lama.

Asal jalur Syair arah mayapada Persia, kemudian bersamaan tentang masuknya agama Islam ke Indonesia syair juga terbawa menimang ke Nusantara, lalu berkembang demi kata “Syu’ur” yang artinya puisi dalam persepsi sebagai biasa. Maka demi itu syair anut irama Melayu wujud juntrungan puisi gaya umum. Ada juga yang memertal syair ala tembang bersandar-kan absolut curahan pikiran.

Perkembangan Syair di IndonesiaPerkembangan Syair di Indonesia " data-medium-file="https://rejekinomplok.net/wp-content/uploads/2017/08/Perkembangan-Syair-di-Indonesia-320x190.jpg" data-large-file="https://rejekinomplok.net/wp-content/uploads/2017/08/Perkembangan-Syair-di-Indonesia.jpg" loading="lazy" title="Perkembangan Syair di Indonesia" src="https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_754,h_485/https://rejekinomplok.net/wp-content/uploads/2017/08/Perkembangan-Syair-di-Indonesia.jpg" alt="Perkembangan Syair di Indonesia" width="754" height="485">

Perkembangan Syair di Indonesia

Meskipun berasal dari bahasa arab, bentuk syair lebih identik ke dalam sastra melayu. Hal ini terjadi karena syair berkembang serta mengalami modifikasi sehingga syair di buat sesuai dengan kondisi serta situasi yang terjadi dalam perkembangan dari syair. Syair sama dengan puisi lama yang menjadi satu antara bentuk sastra lisan yang terdapat di Indonesia. Syair sebagai jenis puisi lama Indonesia tumbuh dan berkembang setelah peradaban Islam masuk ke Indonesia. Syair yang menjadi jenis puisi lama Melayu ini memperoleh pengaruh dari kesusasteraan Islam layaknya pantun.

Di Indonesia sendiri perputaran sastra tradisional hingga kini belum menggirangkan andaikan disandingkan akan perkembangan sastra modern, peredaran sastra tradisional Indonesia masih renggang tercampak. Sangat perkiraan naskah syair yang masih dilestarikan model utuh. Dengan demikian, syair bak taksir Minggu esa karya sastra mahakarya Melayu teka mengedepan kepunahan.

Ciri – Ciri Syairciri sifat syair " data-medium-file="https://rejekinomplok.net/wp-content/uploads/2017/08/ciri-ciri-syair-320x190.jpg" data-large-file="https://rejekinomplok.net/wp-content/uploads/2017/08/ciri-ciri-syair.jpg" loading="lazy" title="karakter tanda syair" src="https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_799,h_400/https://rejekinomplok.net/wp-content/uploads/2017/08/ciri-ciri-syair.jpg" alt="tanda karakter syair" width="799" height="400" srcset="https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_799/https://rejekinomplok.net/wp-content/uploads/2017/08/ciri-ciri-syair.jpg 799w, https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_768/https://rejekinomplok.net/wp-content/uploads/2017/08/ciri-ciri-syair-768x384.jpg 768w" sizes="(max-width: 799px) 100vw, 799px">

tanda lam-bang syair

Syair yang merupakan jenis puisi lama Melayu ini umumnya memiliki ciri – ciri berikut :

Memiliki sajak a-a-a-aTiap bait terdiri atas 4 baris atau larikTiap baris terdiri dari 9, 10, atau pun 12 suku kataBait-bait di dalam syair umumnya membentuk sebuah ceritaSetiap barisnya mengandung arti/makna

Ciri – ciri syair diatas berbeda halnya dengan pantun yang terdiri dari 4 baris dalam 1 baitnya dengan akhiran a-b-a-b, syair berbentuk puisi lama yang dituliskan secara bersambung sehingga membentuk cerita yang panjang.

Ikatan syair memang cara terpakai terdiri dengan empat larik yang bersajak, namun sedia pula syair yang  datang stanza dua – dua ayat. Syair hampir selalu memakai lipatan empat, asing arah pantun, empat kalimat pantun umumnya menyimpulkan sesuatu ajaran, tafsiran, bentuk dan lainnya.

Isi Syairisi syair " data-medium-file="https://rejekinomplok.net/wp-content/uploads/2017/08/isi-syair-320x190.jpg" data-large-file="https://rejekinomplok.net/wp-content/uploads/2017/08/isi-syair.jpg" loading="lazy" title="isi syair" src="https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_799,h_514/https://rejekinomplok.net/wp-content/uploads/2017/08/isi-syair.jpg" alt="muatan syair" width="799" height="514" srcset="https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_799/https://rejekinomplok.net/wp-content/uploads/2017/08/isi-syair.jpg 799w, https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_768/https://rejekinomplok.net/wp-content/uploads/2017/08/isi-syair-768x494.jpg 768w" sizes="(max-width: 799px) 100vw, 799px">

pikulan syair

Dilihat dari segi isinya, syair dapat berisi cerita, berisi ajaran agama maupun mengisahkan kejadian dan syair. Wujud syair berupa rangkaian kata yang diciptakan oleh pengarangnya sebagai manifestasi akan ekspresi pengarang tersebut yang juga dapat dikontemplasikan dengan peralatan – peralatan musik khas syair seperti rabana. Syair diciptakan oleh pengarangnya dari wujud ekspresinya. Syair juga dimanfaatkan untuk menggambarkan sesuatu yang panjang, baik tentang suatu cerita, persahabatan, ilmu, religi, percintaan maupun sejarah.

BACA  37+ Contoh Report Text Singkat Beserta Struktur dan Artinya

Salah Ahad arah poin yang ikut melakukan terwujudnya karya sebuah syair adalah jagat ayu stan syair itu berketurunan. Hal ini intim hubungannya akan kehidupan di lingkungan jujur mula sebuah syair tersebut. Misalnya, dalam awam Gorontalo yang mencetak Ahad lingkup berdaya guna terhadap terpengaruh peraturan tradisional yang gagah, serupa taksir tunggal fragmen pelopor lahirnya syair- s yair yang condong menyebabkan simbol usang yang unik. Hal ini diawali untuk adanya seni etik yang berwujud tarian yang memerlukan syair gaya komplemen pengungkapan arahan dalam tarian tersebut.

Unsur-unsur Pembentuk SyairUnsur-unsur Pembentuk Syair " data-medium-file="https://rejekinomplok.net/wp-content/uploads/2017/08/Unsur-unsur-Pembentuk-Syair-320x190.jpg" data-large-file="https://rejekinomplok.net/wp-content/uploads/2017/08/Unsur-unsur-Pembentuk-Syair.jpg" loading="lazy" title="Unsur-unsur Pembentuk Syair" src="https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_795,h_481/https://rejekinomplok.net/wp-content/uploads/2017/08/Unsur-unsur-Pembentuk-Syair.jpg" alt="Unsur-unsur Pembentuk Syair" width="795" height="481" srcset="https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_795/https://rejekinomplok.net/wp-content/uploads/2017/08/Unsur-unsur-Pembentuk-Syair.jpg 795w, https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_768/https://rejekinomplok.net/wp-content/uploads/2017/08/Unsur-unsur-Pembentuk-Syair-768x465.jpg 768w" sizes="(max-width: 795px) 100vw, 795px">

Unsur-unsur Pembentuk Syair

Unsur dalam sebuah syair berupa unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang terdapat didalam syair itu sendiri maupun unsur yang mempengaruhinya dari luar. Unsur intrinsik meliputi :

Tema, adalah ide pokok yang ingin penyair sampaikan melalui syairnya kepada pembaca. Tema yang digunakan oleh penyair beragam. Misalnya : kemanusiaan, budi pekerti, agama, alam, keindahan, pendidikan dan lain sebagainya.Perasaan, adalah sesuatu yang ingin penyair ungkapan yang berupa ciri khasnya, cara pandang, karakter dan sebagainya.Nada, suatu intonasi atau penekanan dalam isi syair yang dapat berupa mengejek, mengkritik, menasehati, bergurau, bergembira, bernelas kasihan dan sebagainya.Amanat, adalah pesan atau nasehat yang ingin penyair sampaikan kepada pembaca. Umumnya pesan dalam syair ditafsirkan sendiri oleh pembaca sesuai dengan pemahaman pembaca.

Unsur ekstrinsik meliputi :

report this adLatar ujung kegiatan penyairnyaPendidikan penyairLatar ujung rasam dan enakAdat atau pandangan hidup mega setempatMacam Macam SyairMacam Macam Syair " data-medium-file="https://rejekinomplok.net/wp-content/uploads/2017/08/Macam-Macam-Syair-320x190.jpg" data-large-file="https://rejekinomplok.net/wp-content/uploads/2017/08/Macam-Macam-Syair.jpg" loading="lazy" title="Macam Macam Syair" src="https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_798,h_485/https://rejekinomplok.net/wp-content/uploads/2017/08/Macam-Macam-Syair.jpg" alt="Macam Macam Syair" width="798" height="485" srcset="https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_798/https://rejekinomplok.net/wp-content/uploads/2017/08/Macam-Macam-Syair.jpg 798w, https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_768/https://rejekinomplok.net/wp-content/uploads/2017/08/Macam-Macam-Syair-768x467.jpg 768w, https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_223/https://rejekinomplok.net/wp-content/uploads/2017/08/Macam-Macam-Syair-223x137.jpg 223w" sizes="(max-width: 798px) 100vw, 798px">

Macam Macam Syair

Berdasarkan isinya, umumnya syair di terhadap sama sebagai 5 spesies, sama dengan :

Syair Agama, sama dengan syair yang isinya membawa nilai-nilai atau ajaran keimanan.Syair Sejarah, yaitu syair yang isinya bertemakan nilai-nilai kenangan atau sebuah iklim yang terkaan adv cukup menjadi sejarah.Syair Romantis, yakni syair yang didalamnya bertemakan dongeng/alkisah rakyat, atau alkisah skandal.Syair Kiasan, yakni syair yang berisikan atau memuat kata keserupaan yang berhitung-hitung memaparkan atau menyindir suatu hal ihwal/roman.Syair panji, merupakan syair yang mengisahkan suatu bentuk atau masa dalam sebuah kerajaan.Contoh Syair Beserta MaknanyaContoh Syair Beserta Maknanya " data-medium-file="https://rejekinomplok.net/wp-content/uploads/2017/08/Contoh-Syair-Beserta-Maknanya-320x190.jpg" data-large-file="https://rejekinomplok.net/wp-content/uploads/2017/08/Contoh-Syair-Beserta-Maknanya.jpg" loading="lazy" title="Contoh Syair Beserta Maknanya" src="https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_800,h_259/https://rejekinomplok.net/wp-content/uploads/2017/08/Contoh-Syair-Beserta-Maknanya.jpg" alt="Contoh Syair Beserta Maknanya" width="800" height="259" srcset="https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_800/https://rejekinomplok.net/wp-content/uploads/2017/08/Contoh-Syair-Beserta-Maknanya.jpg 800w, https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_768/https://rejekinomplok.net/wp-content/uploads/2017/08/Contoh-Syair-Beserta-Maknanya-768x249.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px">

Contoh Syair Beserta Maknanya

#Contoh Syair Nasehat

Contoh Syair Nasihat Karya Hamzah Fanzuri

Hamzah Fanzuri adalah seorang tokoh pujangga yang juga ahli ibadah. Beberapa karyanya merupakan syair nasihat yang dituangkan dalam karyanya yaitu Syair Perahu. Berikut ini bunyi syair nasihat karya Hamzah Fanzuri.

(1) Inilah gerangan suatu madahmengarangkan syair terlalu indahmembetuli jalan tempat berpindahdi sanalah i’tikat diperbetuli sudah

(2) Wahai muda kenali dirimu,ialah perahu tamsil tubuhmu,tiadalah berapa lama hidupmu,ke akhirat jua kekal diammu.

(3) Hai muda arif-budimanhasilkan kemudi dengan pedomanalat perahumu jua kerjakanitulah jalan membetuli insan

(4) Perteguh jua alat perahumuhasilkan bekal air dan kayudayung pengayuh taruh di situsupaya laju perahumu itu

(5) Sudahlah hasil kayu dan ayarangkatlah pula sauh dan layarpada beras bekal jantanlah taksirniscaya sempurna jalan yang kabir

BACA  10+ Contoh Iklan yang Paling Menarik, Bagus dan Beretika

(6) Perteguh jua alat perahumumuaranya sempit tempatmu lalubanyaklah di sana ikan dan hiumenanti perahumu lalu dari situ.

(7) Muaranya dalam, ikanpun banyakdi sanalah perahu karam dan rusakkarangnya tajam seperti tombakke atas pasir kamu tersesak

(8) Ketahui olehmu hai anak dagangriaknya rencam ombaknya karangikanpun banyak datang menyaranghendak membawa ke tengah sawang.

(9) Muaranya itu terlalu sempit,di manakan lalu sampan dan rakitjikalau ada pedoman dikapit,sempurnalah jalan terlalu ba’id.

Makna Syair

Dari contoh syair nasihat di atas tersebut, isi syair dapat dimaknai sebagai berikut: pada bait (1), Hamzah menjelaskan bahwa syair yang dia buat berisikan nasihat bagaimana cara menjalani hidup di dunia. Bait (2) Hamzah mengajak pemuda pemudi untuk mengenali diri. Dia mengibaratkan manusia sebagai perahu dalam perjalanandan mengingatkan bahwa tujuan akhirnya adalah akhirat.

Pada bait (3) dia memberikan nasihat bahwa dalam menjalani hidup perlu berpegang teguh pada ajaran agama. Manusia harus senantiasa memperbaiki diri selayaknya perahu yang perlu perbaikan agar bisa terus berjalan. Bait (4) masih berisi nasihat untuk memperkuat iman dan ketakwaan.

Bait (5) mengisyaratkan bahwa ilmu dan ajaran yang dipelajari juga harus dilakukan agar bisa menuju tujuan yang kekal. Selanjutnya dalam bait (6) Hamzah mengatakan bahwa dalam tiap ibadah yang dilakukan pasti ada godaan dan kita harus siap menghadapinya.

Bait (7) Hamzah menerangkan banyak manusia yang tersesat dan terjerat oleh godaan. Bait (8) juga mengatakan bahwa dalam kehidupan banyak cobaan yang akan meruntuhkan tekad dalam beribadah. Oleh karena itu dalam bait (9) Hamzah memberikan petunjuk cara menghadapinya, yaitu dengan tetap berpegang teguh pada ajaran agama.

#Contoh Syair Pendidikan

Contoh 1

Untuk Masa DepanmuOleh: Gina Hayana/syairko.blogspot.co.id

Dengarlah wahai anakandaRajinlah belajar sepanjang masaIlmu tiada pernah habis diejasebagai bekal sepanjang usia

Dengan ilmu engkau terjagaDari suramnya waktu dan masaCemerlang akan senantiasaMenyinari dirimu di masa dewasa

Makna syair

Syair pendidikan ini hanya memiliki 2 bait yang masing masing terdiri dari 4 baris dan bersajak a/a/a/a. Meskipun hampir mirip dengan ciri ciri pantun, syair ini memiliki perbedaan yang jelas. Dilihat dari contoh 1, baris 1 dan 2 pada syair tidak berfungsi sebagai sampiran.

Semua baris berfungsi sebagai isi. Secara umum, syair pendidikan ini berisikan pesan untuk anak/pelajar tentang pentingnya belajar dan mencari ilmu. Pada bait (1) pengarang memberikan nasihat agar tidak pernah berhenti belajar dan mencari ilmu. Selanjutnya pada bait (2) dijelaskan bagaimana manfaat ilmu untuk kehidupan dan masa depan anak.

Contoh 2

(1) Inilah syair tentang hardiknas,jangan dibaca hati yang panas,untuk pengingat supaya awas,bukannya pujian supaya puas.

(2) Sekarang dunia sangatlah maju.janganlah sampai kita tertipu,kualitas rendah dibanding lalu,tak pernah bergerak dititik itu.

(3) Pendidikan sudah dibuat pilar,agar menjadi bangsa nan besar,tapi masalahnya tak kelar-kelar,bak benang kusut berpusar-pusar.

(Karya Agus Purnomo)

Makna Syair

Syair pendidikan diatas berisikan tentang kritikan pengarang tentang kualitas pendidikan di Indonesia. Dari contoh 2, terlihat pengarang menggunakan banyak bahasa kiasan untuk mengungkapkan pesan yang ingin disampaikan. Pada bait (1) pengarang mengingatkan bahwa syairnya dia buat dalam rangka memperingati hardiknas dan sebagai pengingat saja.

BACA  10+ Contoh Surat Kuasa yang Baik dan Benar [+File Doc]

Pada bait (2) dia menyatakan banyak perubahan pada pendidikan seiring perkembangan zaman, namun kualitasnya di lapangan justru semakin buruk. Selanjutnya pada bait (3) meskipun disadari sebagai pilarnya kemajuan kualitas SDM tetapi dalam dunia pendidikan itu sendiri masih banyak masalah yang perlu direvisi.

Semangat BelajarOleh: Gina Hayana/syairko.blogspot.co.id

Belajar haruslah semangatRajin tekun serta giatAgar ilmu mudah didapatMasa depan semakin dekat

Ilmu didapat tiada cepatMesti sabar hatinya kuatMoga Tuhan berikan rahmatMaka jaga hati serta niat

Rajinlah SekolahOleh: Gina Hayana/syairko.blogspot.co.id

Pergi ke sekolah jangan malasBelajar yang rajin di dalam kelasJaga sikapmu jangan culasAgar hati tiada keras

Sekolah tempat mencari ilmuLuruskan niat dan itikadmuBelajar giat tekun selaluAgar baik masa depanmu

Hormati olehmu para guruAgar berkah turun padamuIlmu mudah masuk ke kalbuPertanda baik hati dan jiwamu

Hargai kawan serta sahabatTanda hidup bermufakatAgar diri menjadi hebatTerhormat serta bermartabat

Jangan sombong jangan takaburSegala anugerah sudah diaturBanyaklah engkau bersyukurIman di dada semakin subur

#Contoh Syair Agama

IbadahOleh: Rizki Muhamad Iqbal dan Ninda Ika Julyanti Sumber: rizkimuhamadiqbal.blogspot.co.id

Janganlah engkau berbuat maksiatJanganlah engkau berbuat jahatSegeralah engkau bertaubatAgar selamat dunia akhirat

Janganlah engkau bertakaburPerbanyaklah engkau bertafakurMendapatkan nikmat harus bersyukurAgar selamat dari siksa kubur

Ayat-ayat suci yang selalu ku ucapkanSolat lima waktu kulaksanakanDzikir-dzikir selalu ku lantunkanIbadah kepadamu Tuhan

Bertaubatlah setelah berbuat salahKarena kita makhluk yang lemahBantu aku dan tuntunlahUntuk menggapai surgamu yang indah

Dunia ini memang tuaSebaiknya jangan untuk huru haraIbadahlah memohon ampun kepada-NyaSesungguhnya hanya engkau yang sempurna

Mari kita semua sahabatPerbanyak lah membaca sholawatSiksa kubur semua lewatMenuju ke alam akhirat

#Contoh Syair Lingkungan

Oleh: Andi Utari Samsir

Alam yang subur hampir matiZaman terlihat mengabaikan iniHati manusia keras bagaikan besiMelambung jauh di atas kerusakan bumi

Kicauan burung akan menghilangSaat menyambut datangnya siangAkan tampak langit yang kosongAkibat nafsu manusia yang sungguh sayang

Kekejaman itu hadir tanpa mereka sadariDengan majunya kehidupan iniKesadaran itu semakin tak terkendaliDengan kerusakan-kerusakan di bumi

Musim berganti tak berurut lagiPara petani akan merugiMakanan pokok akan matiKami tidak akan bisa menikmati

Semua karena keserakahan manusiaYang tak mendengar setiap kataSeakan tak sadar akan menderitaAkibat perbuatan sesuka mereka

Keseimbangan bumi akan menghilangPara penghuninya akan bernasib malangTak adanya kesadaran yang datangAkan membuat bumi tak lagi terang

Kami butuh lingkunganLingkungan butuh kasih sayangHilangkan kerusakan di lingkunganMusnahkan para penghalang

Cintai alam kehidupanmuAgar tidak menjadi kacauLakukanlah atas keinginanmuTanpa batas waktu tertentu”

Demikianlah himpunan tuangan syair beserta penjelasannya. Semoga esai ini penting dan jangan lupa share atau referensikan perihal teman-teman salim. Terima Kasih.

Contoh Syair Perahu Dan Maknanya | Cikimm.com

Analisis Syair Perahu : analisis, syair, perahu, Contoh, Syair, Perahu, Maknanya, Cikimm.com

Makna Syair Perahu Tiap Bait – Python

Analisis Syair Perahu : analisis, syair, perahu, Makna, Syair, Perahu, Python

Contoh Syair Perahu Karya Hamzah Fansuri | Cikimm.com

Analisis Syair Perahu : analisis, syair, perahu, Contoh, Syair, Perahu, Karya, Hamzah, Fansuri, Cikimm.com

Contoh Syair Perahu | Cikimm.com

Analisis Syair Perahu : analisis, syair, perahu, Contoh, Syair, Perahu, Cikimm.com

Amanat Dari Syair Perahu Dbawah - Brainly.co.id

Analisis Syair Perahu : analisis, syair, perahu, Amanat, Syair, Perahu, Dbawah, Brainly.co.id

Tuliskan Makna Dari Syair Tersebut ! Tolong Di Bantu, Bsk Di Kumpulkan - Brainly.co.id

Analisis Syair Perahu : analisis, syair, perahu, Tuliskan, Makna, Syair, Tersebut, Tolong, Bantu,, Kumpulkan, Brainly.co.id

Contoh Syair Perahu Syair Nasihat | Cikimm.com

Analisis Syair Perahu : analisis, syair, perahu, Contoh, Syair, Perahu, Nasihat, Cikimm.com

A. Carilah Makna Kata Sulit Pada Syair Di Tersebut!b. Simpulkan Nilai-nilai Moral/nasihat Yang - Brainly.co.id

Analisis Syair Perahu : analisis, syair, perahu, Carilah, Makna, Sulit, Syair, Tersebut!b., Simpulkan, Nilai-nilai, Moral/nasihat, Brainly.co.id

Tugas Kelompok - Contoh Masing Masing Syair Dan Analisisnya

Analisis Syair Perahu : analisis, syair, perahu, Tugas, Kelompok, Contoh, Masing, Syair, Analisisnya

Makna Syair.docx - 1 Inilah Gerangan Suatu Madah Mengarangkan Syair Terlalu Indah Membetulkan Jalan Tempat Berpindah Disanalah I\u2019tikaf Di Perbetul | Course Hero

Analisis Syair Perahu : analisis, syair, perahu, Makna, Syair.docx, Inilah, Gerangan, Suatu, Madah, Mengarangkan, Syair, Terlalu, Indah, Membetulkan, Jalan, Tempat, Berpindah, Disanalah, I\u2019tikaf, Perbetul, Course

Tugas Kelompok - Contoh Masing Masing Syair Dan Analisisnya

Analisis Syair Perahu : analisis, syair, perahu, Tugas, Kelompok, Contoh, Masing, Syair, Analisisnya