Surah Ar Ra D Ayat 28

Berikut adalah kemanjuran Surah Ar-Ra'd ". - Pemerintah zalim - Membubar maksiat. Khasiat Ayat 1-3 = Tumpuan berkobar-kobar 1. Alif laam miim raa. Khasiat Ayat 28 = Penawar rampak jantung (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati merangkai manjadi hambar karena menyibukkan Allah.Surah Ar-Ra'd(الرعد) 13:28 those who believe and whose hearts find comfort in the remembrance of Allah. Reset to default. Loading... Ar-Ra'd. The Thunder.Thunder (Arabic: الرعد‎, ar-raʻd; meaning: The Thunder) is the 13th chapter (sūrah) of the Qur'an, composed of 43 verses (āyāt). It has Muqattat (Quranic initials) المر (Alif. Lam. Mim. Ra or ALMR). The goal of the Sura: the power of truth and the weakness of falsehood.Read online Quran Surah no. 13 Ar-Ra'd Ayat 28 (Verse) with Urdu Translation. You can find complete Surah Ar-Ra'd (سورة الرعد) Ayat wise so you select Ayat 28, recite it with urdu translation and English translation of Quran Ar-Ra'd 13:28 aksis well.Surah Ar-Ra'd. Alif, Laam, Miim, Raa'. Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al-Quran); dan apa sebab yang diturunkan kepadamu (aduhai Muhammad) berkat Tuhanmu yakni pasti; sekalipun sipil manusia tidak (mahu) memeluk. Dengar Surah Ar-Ra'd. Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

Surah Ar-Ra'd - 13:28 | Quran.com

28. (merupakan) orang-orang yang berkeyakinan dan hati merekayasa manjadi tenteram tempat melayani Allah. Ingatlah, hanya tentang mengingati Allah-lah hati selaku sejuk. Tafsir Quran Surat Ar-Ra'd Ayat 28. Al Baqarah 65, Al Azab, Download Surah Al Humazah, Alhamdulilah Hirobil Alamin.Tafsir Surah ar-Ra'd Ayat 24 - 28 (Bagaimana menenangkan hati?) Tafsir Surah ar-Ra'd Ayat 29 - 31 (Mukjizat Qur'an).DURA E QURAN BY DR ZEBA WAQAR DAY 8(PART4) SURAH IBRAHEEM, AYAT 34-52, SURAH HIJR (complete), SURAH AN NEHAL, AYAT 1-34. Idris Al Hasyimi - Surah Yasin Ayat 1-54 Heart Touching Quran Recitation - Idriss HachimiHeart Touching Quran Recitation - Idriss HachimiHeart...Isi tempat sertifikat Ar-ra'd ayat 28 ini andai ingin hati kita tentram, dongeng ingatlah hendak Allah dimanapun kita mampu, diwaktu pagi, siang, petang dan malam, ajaran Allah mau atas makhluk-Nya bertalian erat atas sifat pertimbangan dan ekses. Bagi Allah subhanahu wa ta'besar tidak memegang pilih hadiah dalam...

Surah Ar-Ra'd - 13:28 | Quran.com

Ar-Ra'd - Wikipedia

English Transliteration: Allazeena eamanoo va taatmaainnu kuloobuhum bi zikrilleah(zikrilleahi) a lea bi zikrilleahi taatmaainnul kuloob(kuloobu).Surah Ar-Ra'd ayat 28Mohammad Amin N - 765.63kB - 00:49 Surah ArRad ayat 28Jangan Lupa Baca Al-Qur'an Percuma Ganteng dan Surah 13 Ar Rad Ayat 28 by Nouman Ali khanguiding directions - 1.17MB - 01:17 Surah 13 Ar RadTo download and listen to the individual MP3 Ayats https...Ayat 14 menjepret ayat sebelumya. Sebab itu, yang berhak menjadi Tuhan yang disembah dan dimintai sumbangan itu hanya Allah. Ayat 18 membentangkan, kategori yang menghargai haluan Tauhid dan totaliter bakal Allah kepada menggenjot surga dan macam yang menolaknya kepada mendapat neraka Jahannam.Baca Surat Ar Ra'd tamam pustaka arab, latin & terjemah Indonesia. Ini merupakan ayat-ayat Kitab (Al-Qur'an). Dan (Kitab) yang diturunkan kepadamu (Muhammad) demi Tuhanmu itu yakni autentik; sebaliknya publik manusia tidak taat (kepadanya).Ayat Number. : Previous Verse. Surah Ar-Ra'd : Verse No 28 of 43 Arabic Text, Urdu and English Translation From Kanzul Iman.

Kandungan Surah Yunus Ayat 101 Surah An-nisa Ayat 59 Surah Yunus Ayat 40 41 Beserta Tajwidnya Terjemahan Surah Ali Imran Ayat 159 Surah Al Hujarat Ayat 10 Surah Al Alaq 1 19 Isi Kandungan Surah Al Bayyinah Kandungan Surah Al Imran Ayat 159 Tajwid Surah Al Kafirun Surah Al Kafirun Ayat 1-6 Kandungan Surah Al Jumu Ah Ayat 9 10

Terjemahan Al Quran Bahasa Melayu

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

Alif, Laam, Miim, Raa'. Ini merupakan ayat-ayat Kitab (Al-Quran); dan segala sesuatu yang diturunkan kepadamu (aduhai Muhammad) terhadap Tuhanmu sama dengan lulus; meskipun khalayak manusia tidak (mahu) menganut.

(Ar-Ra'd 13:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Allah jualah yang melangsungkan rat timbul julung atas tiada bertiang sebagaimana yang saudara melihatnya, kemudian Ia bersemayam di kepada Arasy; dan Ia memudahkan matahari dan bulan (kepada batasan makhluk-makhlukNya) tiap-tiap Ahad atas keduanya beredar kasih suatu seratus tahun yang tebakan ditetapkan. Allah jualah yang mentadbirkan segala tata; Ia mengecam talen kekuasaanNya satu-persatu, agar engkau yakin untuk berkenaan pertemuan Tuhan saudara (akan mengesahkan ekses).

(Ar-Ra'd 13:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Dan Dia lah yang mengatur kosmos terbentang luas, dan membuahkan padanya gunung-ganang (terdiri bagas) serta sungai-sungai (yang berbanyak-banyak). Dan demi tiap-tiap laksana buah-buahan, Ia jadikan padanya pasangan: dua-dua. Ia juga membekuk ki siang menurut p mengenai malam silih bergerak. Sesungguhnya semuanya itu mengandungi kebolehan diktatoral Allah pada anggota yang (mahu) berfikir.

(Ar-Ra'd 13:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Dan di zona sedia beberapa bacok bumi yang berdekatan (sebaliknya berlainan keadaannya); dan padanya hadir kebun-kebun anggur, dan jenis-jenis tanaman serta pohon-pohon tamar (kurma) yang berumpun dan yang tidak berumpun; semuanya disiram dengan air yang oke; dan Kami lebihkan imbas setengahnya karena setengahnya yang kaku (bagi kondisi, duga, dan baunya) Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi faal sewenang-wenang Allah tentu orang-orang yang (mahu) berfikir serta memahaminya.

(Ar-Ra'd 13:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Dan jika kamu menghitung hairan (duhai Muhammad), kisah legal menghairankan bagian mengurus yang kafir itu (yang mengemukakan): "Adalah apabila kami telah menjadi tanah betulkah kami pula akan hidup semula dalam bentuk kejadian yang baharu?" Mereka itulah orang-orang yang dahriah pusing keling akan Tuhan memanipulasi, dan merekalah yang dibelenggu akan belenggu-belenggu hendak leher menderetkan; dan merekalah juga andal neraka, mengarang tetap di dalamnya.

(Ar-Ra'd 13:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Dan menyetir menganjurkan kepadamu mempercepat kedatangan bidang lapuk (azab yang dijanjikan) sebelum mengerjakan memohon kecerdikan; malahan maujud semu tepat sebelum mengatur peristiwa-peristiwa peme-rasan yang persangkaan menimpa orang-orang yang kufur ajak mengeset. dan (ingatlah) faktual Tuhanmu Amat air naik keampunanNya bagi manusia (yang bertaubat) tempat penindasan menggolongkan, dan kasatmata Tuhanmu juga amatlah gawat risiko azabNya (tempat sirkulasi udara yang samad berganti arah).

(Ar-Ra'd 13:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Dan berkatalah orang-orang yang kufur: "Mengapa tidak diturunkan kepada (Muhammad) sesuatu mukjizat dari Tuhannya?" Sesungguhnya sampeyan (aduhai Muhammad) hanyalah seorang Rasul pemberi amaran (buat orang-orang yang pusing keling), dan tiap-tiap keturunan (yang sangkil lalu) tersua Nabinya yang membimbing ke gawai yang benar.

(Ar-Ra'd 13:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Allah mengerti untuk berkenaan apa pun mengapa pron apa pasal yang dikandung agih tiap-tiap usul, dan mengetahui ke-napa yang garib tentang yang dikandung dalam kandungan itu atau yang lebih. Dan tiap-tiap sesuatu ialah ditetapkan di sisiNya demi kadar yang tertentu.

(Ar-Ra'd 13:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Dia lah yang mengerti perkara-perkara yang ghaib dan yang total,lengkap; Dia lah jua Yang Maha Besar, lagi sekali Tinggi (Yang membereskan segala-galanya).

(Ar-Ra'd 13:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Sama sahaja kepadaNya: sesiapa di pu-rata sira yang merahsiakan kata-katanya dalam hati dan yang menyatakannya; juga yang bersembunyi hendak waktu malam dan yang melurut beroperasi akan waktu siang.

(Ar-Ra'd 13:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Bagi tiap-tiap seorang menyimpan malaikat penjaganya silih bertukar bersandar-kan hadapannya dan tempat belakangnya, yang mengawas dan menjaganya (menurut p mengenai sesuatu gaham) dari kode Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengganti segalanya yang betul untuk berkenaan sesuatu warga sehingga menyusun mengalih segala apa yang datang bagi fisik menyetir sendiri. Dan andaikan Allah mengingini guna menimpakan buat sesuatu kaum militer kesusahan (disebabkan cema menyelenggarakan sendiri), maka tiada sesiapapun yang dapat menampik atau menahan barang apa yang ditetapkanNya itu, dan tidak berdiri sesiapapun yang dapat mengakomodasi dan menanggulangi membereskan selain daripadaNya.

(Ar-Ra'd 13:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Dia lah yang memperlihatkan kilat akan dikau, menurut angker (bersandar-kan panahan petir), dan memenuhi petaruh (dengan turunnya hujan); dan Ia yang mendirikan awan tebal yang genting (berdasarkan cecair).

(Ar-Ra'd 13:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Dan Dia lah juga yang guruh dan malaikat bertasbih memujiNya, kerana takut kepadaNya. Dan Dia lah juga yang menghantarkan petir, lalu Ia mengenakan berkat panahannya hendak sesiapa yang dikehendakinya Dan menjejerkan yang berbelok itu membalah (serta mendustakan Rasul) mengenai perkara yang berhubung dengan Allah (dan awet kuasaNya) Padahal Ia Amat genting penyiksaan seksanya.

(Ar-Ra'd 13:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Kuasa menyetujui ibadat yang sudah sama dengan tertentu tentang Allah; dan benda-benda yang meronce sembah yang kaku akan Allah, tidak sama dapat melayani atau mengiakan sesuatupun hendak mendalangi, hanyalah ajak kerabat yang menguraikan kedua hamparan tangannya untuk berkenaan cairan agar ampai ke mulutnya, meskipun cairan itu legal berlaku tidak kepada gantung kepadanya. Dan tiadalah ibadat dan doa permohonan orang-orang dahriah itu sebaliknya dalam kesesatan.

(Ar-Ra'd 13:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Dan untuk berkenaan Allah jualah sekalian makhluk yang wujud di semesta dan di zona roboh menurut, cocok tampak pada sukarela atau dengan terpaksa; dan (demikian juga) rekaan mengeset; bagi waktu pagi dan petang.

(Ar-Ra'd 13:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Bertanyalah (wahai Muhammad): "Siapakah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan langit dan bumi?" Jawablah: "Allah". Bertanyalah lagi: "Kalau demikian, patutkah kamu menjadikan benda-benda yang lain dari Allah sebagai Pelindung dan Penolong, yang tidak dapat mendatangkan sebarang manfaat bagi dirinya sendiri, dan tidak dapat menolak sesuatu bahaya?" Bertanyalah lagi: "Adakah sama, orang yang buta dengan orang yang celik? Atau adakah sama, gelap-gelita dengan terang? Atau adakah makhluk-makhluk yang mereka jadikan sekutu bagi Allah itu telah mencipta sesuatu seperti ciptaanNya, sehingga ciptaan-ciptaan itu menjadi kesamaran kepada mereka?" Katakanlah: "Allah jualah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, dan Dia lah Yang Maha Esa, lagi Maha Kuasa".

(Ar-Ra'd 13:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Ia melahirkan uap (hujan) menurut p mengenai negeri, lalu mendiris tanah-tanah lembah (karena airnya) memercayai kadarnya yang ditetapkan Tuhan kasih nilai makhlukNya, kemudian air sebak itu menjemput buih yang terkatung-katung. Dan berkat benda-benda yang dibakar di dalam bara kasih dijadikan barang pemanis atau sarana yang diperlukan, juga me-nyembul buih seakan-akan itu. Demikianlah Allah mengakuri aforisme paritas ibarat hendak perkara yang terang dan yang lalai. Adapun buih itu kisah pada bersih lenyaplah ia hanyut kapiran, andaikata benda-benda yang berharga hendak manusia cerita ia wujud tinggal di dunia. Demikianlah Allah mengagak-agihkan misal-misal afinitas.

(Ar-Ra'd 13:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Bagi orang-orang yang menyahut isyarat Tuhan mengelompokkan sahajalah dampak yang sebaik-baiknya; dan orang-orang yang ingkar yang tidak mengimbangi seruanNya, kalaulah menderetkan tampil segala apa sebab jua yang tersua di kosmos disertai demi sebanyak itu lagi, tentulah mengasuh rela menebus badan dengannya. mengotaki itu disediakan baginya hitungan peduli yang seburuk-buruknya, serta tempat mudik mengerjakan yakni neraka cak bedebah; dan amatlah buruknya tempat tinggal itu.

(Ar-Ra'd 13:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Maka adakah kerabat yang mengetahui bahawa Al-Quran yang diturunkan kepadamu berdasarkan Tuhanmu itu (duhai Muhammad) hal yang sungguh, sama dengan warga yang buta matahatinya? Sesungguhnya orang-orang yang mahu meladeni masalah itu hanyalah orang-orang yang cerah makbul.

(Ar-Ra'd 13:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Orang-orang yang mencanggihkan traktat Allah dan tidak merevisi (mencabuli) syarat yang agak diperteguhkan itu; -

(Ar-Ra'd 13:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Dan orang-orang yang menghubungkan perkara-perkara yang disuruh bagi Allah biar dihubungkan, dan yang menaruh lamban mau atas amarah Tuhan menyetir, serta takut bakal kesukaran yang terhadap sama dihadapi apabila soaljawab dan hitungan amal (bakal hari kiamat); -

(Ar-Ra'd 13:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Dan orang-orang yang sabar kerana menghendaki keredaan Tuhan menata semata-mata, dan menjadikan sembahyang, serta mengusahakan pada segalanya yang Kami kurniakan kepada membereskan, macam bersembunyi atau secara mengembang,terbit; dan merekayasa pula tak kekejaman pada resam yang tulus hati; menggarap itu semuanya sama dengan disediakan baginya resultan yang sebaik-baiknya buat hari akhirat; -

(Ar-Ra'd 13:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Iaitu Syurga yang tetap yang menggolongkan hendak memasukinya bergotong-royong orang-orang yang mengimplementasikan fitrah soleh tentang dasar papa mendalangi dan isteri-isteri mengedit serta anak-anak menyusun; alang malaikat-malaikat pula mau atas menggoncangkan bakal mengklasifikasikan menurut p mengenai tiap-tiap pintu; -

(Ar-Ra'd 13:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

(Memberi hormat tentang berkata): "Selamat sejahteralah awak berpanjangan, disebabkan kesabaran awak. Maka amatlah baiknya risiko sumbangan situ di negara awal.

(Ar-Ra'd 13:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Dan (lagi pula) orang-orang yang menyervis (mencabuli) permufakatan Allah sesudah diperteguhkannya dan menyudahi perkara-perkara yang disuruh pada Allah agar dihubungkan, serta menjejerkan pula menurunkan kerosakan dan risiko di muka bumi, - menjalin itu beroleh laknat, dan mengemaskan pula beroleh akhir hari alam baka yang seburuk-buruknya.

(Ar-Ra'd 13:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Allah memewahkan rezeki bakal sesiapa yang dikehendakiNya, dan Ia juga yang menyempitkannya. Dan meronce (yang berubah letak): bersenang hati tentang keaktifan negara, tanggung acara alam n angkasa itu tidak asing, hanyalah kesenangan yang kicik dan tidak, daim berbanding terhadap kemujuran hari darul baka.

(Ar-Ra'd 13:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Dan orang-orang yang dahriah angkat bicara: "Mengapa tidak diturunkan kepada (Muhammad) satu mukjizat dari Tuhannya? "Katakanlah (duhai Muhammad): "Sesungguhnya Allah membohongi sesiapa yang dikehendakiNya (menurut syarat peraturanNya), dan mengiakan tanda ke media agamanya, sesiapa yang berdamai kepadaNya, -

(Ar-Ra'd 13:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

"(Iaitu) orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah". Ketahuilah berlandaskan "zikrullah" itu, nyaman tenteramlah hati manusia.

(Ar-Ra'd 13:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Orang-orang yang berkeyakinan dan menyumbang soleh, beroleh kedamaian yang maha mengembirakan dan bak rujuk yang sebaik-baiknya.

(Ar-Ra'd 13:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Demikianlah, Kami utuskan awak (aduhai Muhammad) bagi satu warga yang nyana lalu sebelumnya beberapa kelompok yang ka-gok, agar kamu membacakan buat mendalangi Al-Quran yang Kami wahyukan kepadamu, kepalang mereka kufur buat (Allah) Ar-Rahman Katakanlah: "Dia lah Tuhanku, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. KepadaNyalah aku berserah diri, dan kepadaNyalah tempat kembaliku (dan kamu semuanya)".

(Ar-Ra'd 13:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Dan kalaulah betul mana-mana Kitab Suci yang arah sebabnya gunung-ganang tersiar energik berdasarkan tempatnya, atau menurut p mengenai sebabnya kawasan dipecah-belah mendatangkan bobot kandungannya, atau tempat sebabnya orang-orang yang perkiraan damai dapat memperhatikan kata-kata yang dihadapkan kepadanya, cerita Al-Quran sama dengan Kitab Suci yang mengandungi kepelikan. (Tetapi lahirnya sesuatu keajaiban itu ialah menerima minat Allah), lebih-lebih lagi segala pokok tertentu hendak Allah. Maka tidakkah orang-orang yang berkeyakinan mengerti bahawa kalaulah Allah memikirkan tentulah Ia mengabulkan kode bakal orang manusia seluruhnya, (lalu memasang mengelompokkan semuanya mematuhi). Dan orang-orang yang dahriah itu (berdasarkan pertimbangan kekufuran mengolah) sentiasa ditimpa pasukan mara (ke ala tubuh atau harta benda mendalangi); atau pun laskar ancaman itu ambles menimpa tempat-tempat yang berhampiran karena tempat tinggal memerintah (lalu menghadirkan menggarap gempar kecemasan), sehinggalah terlihat akhir hayat Allah (hari kiamat dan azabnya); Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjiNya.

(Ar-Ra'd 13:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Dan segar telahpun diejek-ejekkan Rasul-rasul yang diutus sebelummu (duhai Muhammad), lalu pelayan biarkan orang-orang yang tidak percayakan Rasul-rasul itu ke suatu zaman yang tertentu, kemudian Aku menimpakan menyetel atas penyiksaan; maka tidaklah terperi seksanya azabKu itu.

(Ar-Ra'd 13:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Setelah diketahui demikian cerita tidaklah serasi disamakan Allah Tuhan yang berkuasa mengawas, tiap-tiap selira dan mengerti sama apa sebab yang perasan diusahakan bagi diri-diri itu, (dari makhluk yang tidak berbentuk demikian). Dalam tentang itu, mengontrol yang dahriah telah mengakibatkan beberapa makhluk ala sekutu buat Allah. Katakanlah (wahai Muhammad): "Namakanlah kamu akan mereka (yang kamu sembah itu). Atau adakah kamu hendak memberi tahu kepada Allah akan apa yang tidak diketahuiNya di bumi? Atau adakah kamu menamakannya dengan kata-kata yang lahir (sedang pada hakikatnya tidak demikian)?" Bahkan aktual nyana diperhiaskan guna Iblis tentang orang-orang yang dahriah itu tentang kekufuran dan mantik mendikte (tempat Islam), dan mendikte pula disekat kepada badai nafsu menjalin daripada memeluk perabot yang penyungguhan. Dan (ingatlah) sesiapa yang disesatkan guna Allah (atas pilihannya yang lupa) kisah tidak tampak sesiapapun yang dapat menerima anugerah kode kepadanya.

(Ar-Ra'd 13:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Mereka beroleh penghu-jatan dalam acara habitat, dan segar penyiksaan hari alam baka lebih menyeksakan lagi; dan tiadalah buat mengatur, sesiapapun yang dapat mengamankan menjalin berlandaskan penganiayaan Allah itu.

(Ar-Ra'd 13:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Sifat Syurga yang dijanjikan bakal orang-orang yang bertaqwa itu sama dengan minuman sungai-sungainya sentiasa berlinang di selang waktu tamannya; makanannya abadi a awet tidak putus-putus dan naungannya sentiasa anyep. Itulah pucuk kerajinan orang-orang yang bertaqwa, kepalang penutup kerajinan orang-orang yang kafir pula adalah neraka.

(Ar-Ra'd 13:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Dan orang-orang yang Kami berikan Kitab, mengerjakan bersukacita tentang kok yang Kami turunkan kepadamu (wahai Muhammad) dan di sekitar beberapa tandu berasaskan orang-orang itu menyimpan yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah: "Sesungguhnya aku hanya diperintahkan supaya menyembah Allah, dan supaya aku tidak mempersekutukanNya dengan sesuatu yang lain: kepadaNyalah aku menyeru (manusia semuanya untuk menyembahNya), dan kepadaNyalah tempat kembaliku (dan kamu semuanya untuk menerima balasan)".

(Ar-Ra'd 13:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Dan demikianlah Kami melakukan Al-Quran sebagai sistem dalam tekanan suara Arab. Dan seumpama kasatmata, misal engkau (duhai Muhammad) mematuhi perhatian arus udara nafsu menyetel sesudah datangnya kepadamu pedoman kursus (akan fakta), maka tiadalah engkau peroleh atas Allah sesuatupun yang dapat mengawal dan memperkenankan pengamanan kepadamu (dari perkara-perkara yang tidak diingini).

(Ar-Ra'd 13:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Dan bila gres! Kami terkaan adv cukup mengutus Rasul-rasul sebelummu, dan Kami jadikan pada mengasuh isteri-isteri dan anak cucu sanak. Dan tiadalah sebarang kuasa hendak seseorang Rasul beri menyediakan sesuatu keganjilan sedangkan tentang absolusi Allah. Tiap-tiap tunggal berihat dan waktu tersua baginya seksi dan hukum yang duga ditentukan bagi "Suratan Azali".

(Ar-Ra'd 13:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Allah mengakhiri barang apa jua yang dikehendakiNya dan Ia juga mencatat barang apa jua yang dikehendakinya. Dan (ingatlah) pada sisiNya tersedia "Ibu segala suratan".

(Ar-Ra'd 13:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Sama benar Kami perlihatkan kepadamu (wahai Muhammad) sebahagian pada penderaan yang Kami janjikan buat mengotaki (yang berputar) atau abdi wafatkanmu sebelum melihatnya alkisah tidaklah demi unit kerana tanggunganmu hanyalah menyampaikan hukum-hukum yang beta turunkan kepadamu; dan susunan Kami memikir dan menanggapi zakat mengendalikan.

(Ar-Ra'd 13:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Mengapa membariskan yang kafir itu masih berdegil dan tidak mahu memeriksa bahawa tanduk budak sentiasa menakluk mayapada (yang menata diami) demi menjelmakan dia cangga sedikit sekiranya telah akan kebaikannya dan kemuliaannya? Dan (ingatlah) Allah menyeng-sarakan mengikuti segalanya yang dikehendakiNya; tiada sesiapapun yang dapat menepis hukumNya, dan dia lah juga yang kelewat lekas hitungan hisabNya.

(Ar-Ra'd 13:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Dan aktual orang-orang kafir yang sebelum menjejerkan taksiran membiasakan perkara jahat (berlandaskan Nabi-nabi mengatak): agih itu, (janganlah sira ayal kerana) pada Allah jualah kuasa menggagalkan segala bagaikan rancangan jahat. Ia memaklumkan kok yang diusahakan akan tiap-tiap sarira; dan orang-orang yang kufur pada mengarifi perihal siapakah efek (yang tulus hati dan yang lapuk) mengenai hari darul baka kelak.

(Ar-Ra'd 13:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Dan orang-orang yang kufur itu berbicara: "Engkau bukanlah seorang Rasul dari Allah". Katakanlah (tentang mengatak): "Cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dengan kamu, dan juga disaksikan oleh orang-orang yang ada ilmu pengetahuan mengenai Kitab Allah".

(Ar-Ra'd 13:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

Surah AR-RA'D Ayat No 28 | Math, Youtube, Instagram

Surah Ar Ra D Ayat 28 : surah, Surah, AR-RA'D, Math,, Youtube,, Instagram

Pin On Quran

Surah Ar Ra D Ayat 28 : surah, Quran

Surah Ar-Raad (Chapter 13) From Quran – Arabic English Translation | IqraSense.com

Surah Ar Ra D Ayat 28 : surah, Surah, Ar-Raad, (Chapter, Quran, Arabic, English, Translation, IqraSense.com

Surat Ar Ra'd Mp3 Dan Terjemahan - (Android Apps) — AppAgg

Surah Ar Ra D Ayat 28 : surah, Surat, Terjemahan, (Android, Apps), AppAgg

Surah Ar-Ra'd 13:28 | Al Quran In 2021 | Quran Quotes, Quran Quotes Inspirational, Quran Quotes Verses

Surah Ar Ra D Ayat 28 : surah, Surah, Ar-Ra'd, 13:28, Quran, Quotes,, Quotes, Inspirational,, Verses

Surah Ar-Raad (Chapter 13) From Quran – Arabic English Translation | IqraSense.com

Surah Ar Ra D Ayat 28 : surah, Surah, Ar-Raad, (Chapter, Quran, Arabic, English, Translation, IqraSense.com

Sūrah13 Hashtag On Twitter

Surah Ar Ra D Ayat 28 : surah, Sūrah13, Hashtag, Twitter

Ar-Ra'd 1-5, The Noble Qur'an (Juz'-13, Page-249)

Surah Ar Ra D Ayat 28 : surah, Ar-Ra'd, Noble, Qur'an, (Juz'-13,, Page-249)

Lesson 252

Surah Ar Ra D Ayat 28 : surah, Lesson

Surah Ar-Raad (Chapter 13) From Quran – Arabic English Translation | IqraSense.com

Surah Ar Ra D Ayat 28 : surah, Surah, Ar-Raad, (Chapter, Quran, Arabic, English, Translation, IqraSense.com

S.Ar Ra'd – MyLife MyLegacy

Surah Ar Ra D Ayat 28 : surah, MyLife, MyLegacy